Opšti uslovi korišćenja Kampanja Online Shopa

1.  Opštim uslovima korišćenja usluge Kampanja Online Shop (u  daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima zainteresovano lice (u daljem tekstu: Kupac) može izvršiti kupovinu i plaćanje roba i usluga iz ponude Agencije za promotivne usluge i štampu "Kampanja iz Sokobanje (u daljem tekstu: Agencija Kampanja) – putem usluge „Kampanja Online Shop“.
2. „Kampanja online-shop“ je usluga koja omogućava korisnicima izbor, kupovinu i plaćanje roba i/ili usluga iz ponude Agencije Kampanja.
3. Agencija "Kampanja" zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom, odnosno izmenom ponude i/ili pozitivnih zakonskih propisa izvrši promenu ovih Opštih uslova, o čemu ne mora posebno obaveštavati korisnike, ali će izmenjeni podaci biti objavljeni na ovoj internet strani.

Cene

4. Cene proizvoda i usluga izražene su u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (ne treba uračunavati dodatnih 20% na ime PDV-a).
5. Cene svih proizvoda i usluga su podložne promeni do momenta potvrde kupovine.
6. Troškovi dostave na kućnu adresu padaju na teret Kupca, u skladu sa cenovnikom kurirske službe.

Isporuka i plaćanje

7. Po evidentiranju narudžbine, vrši se provera podataka u cilju provere mogućnosti izvršenja porudžbine. Kupac u slučaju nemogućnosti izvršenja porudžbine biva obavešten u roku od 24h.
8. Kupac naručenu robu i usluge dobija putem kurirske službe, kao otkupnu pošiljku (registrovana pošiljka koja se uručuje uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist Agencije Kampanja)
9. Ukoliko iz bilo kog razloga, Kupac prilikom podnošenja zahteva za narudžbinu unese netačne ili pogrešne podatke, Agencija Kampanja ne snosi odgovornost za slučaj neisporučivanja robe i/ili usluga.
10. U slučaju eventualnih promena ili situacija koje onemogućavaju redovan tok isporuke, ili u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i sl. Agencija Kampanja nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu i/ili usluge, Agencija Kampanja će bez odlaganja obavestiti Kupca o novonastalim promenama, sa naznačenjem novih rokova isporuke ili o nemogućnosti izvršenja isporuke.

Reklamacije

11.  Agencija «Kampanja» postoji zbog svojih klijenata, i nastojaće da oni budu zadovoljni i dobiju kvalitetne usluge i proizvode po povoljnim cenama. Kvalitet materijala i boja korišćenih u proizvodnji, kao i kvalitet tehničke izrade zadovoljavaju uobičajene standarde i norme. Kupac ima pravo reklamacije u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca. Jednostranim raskidom ugovora Kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu.
12. Agencija "Kampanja" ne odgovara za reklamacije Kupca upućene zbog neisporučivanja u slučaju iz tačke 9. ovih Opštih uslova.

Politika privatnosti

13. Garantujemo da će svi lični ili poslovni podaci koje dostavite Agenciji «Kampanja» biti tretirani kao poverljivi i ni pod kojim uslovima neće biti prosleđeni trećim licima, niti korišćeni na način koji Vi lično ne odobrite.
Garantujemo da Vaš dizajn, logotip, zaštitni znak, video zapis, ili drugi materijal koji dostavite neće biti zloupotrebljen na bilo koji način, odnosno da, bez Vašeg pismenog odobrenja, neće biti prosleđen drugim pojedincima ili organizacijama, niti korišćen u komercijalne svrhe.